Om Miljøhåndboka

Hvorfor satse på miljø?

  • Fordi det bidrar til at også kommende generasjoner kan glede seg over ren natur
  • Fordi stadig flere – både bedrifter og privatpersoner – er miljøbevisste og søker miljøvennlige alternativer
  • Fordi et systematisk gjennomført miljøarbeid gir oversikt over både ressursbruk og verdiskaping i egen organisasjon
  • Fordi dere vil spare penger!

Et arrangement som tar miljøarbeidet på alvor gir et troverdig inntrykk – både hos publikum, artister, medarbeidere og sponsorer. En konsekvens av økt forståelse om miljøproblemene og løsningene som finnes er en naturlig forventning om at alle tenker på eget ansvar i forhold til miljø.

Festivaler og andre store arrangementer samler mange mennesker og kan, utover å redusere sin egen miljøpåvirkning, også bidra til å øke kunnskapsnivået om miljø og vise frem hvordan gode miljøløsninger kan fungere i praksis.

Bakgrunn for boka

Øyafestivalen ønsket å være en nasjonal og internasjonal spydspiss som miljøvennlig festivalarrangør, og ville gi publikum muligheten til å være miljøbevisst. I tett samarbeid med GRIP, en tidligere stiftelse opprettet av Miljøverdepartementet, har Øyafestivalen vært initiativtaker og pilotbedrift i arbeidet med denne boka. De fleste eksemplene er derfor fra Øyafestivalens miljøarbeid. I 2004 ga vi ut første utgave av miljøhåndboka. I 2008, 2009 og i 2014 ble den revidert, og i 2017 ble den oppdatert med nye eksempler og oppdatert informasjon.

De første tre utgavene av miljøhåndboken er skrevet av Hanne Bjørseth i samarbeid med Øyafestivalen. Revideringen som ble gjennomført i 2014 bygger på dette arbeidet, men er gjennomført av en annen redaksjon. Håvard Lundberg i Øyafestivalen har vært redaktør for denne revideringen. Revisjonen i 2017 ble foretatt av Ingrid Kleiva Møller i Øyafestivalen.

En spesiell takk til Oikos, Hovefestivalen, Pstereofestivalen, Norsk Rockforbund, og ikke minst til tidligere ansatte i GRIP, for innspill og tilbakemeldinger underveis.

Redaksjon

Arbeidet med 2014- og 2017-utgaven av håndboken ble organisert med en bredt sammensatt redaksjon. Redaksjonsmedlemmene har hatt ansvar for ulike deler av håndboken. Under følger mer informasjon om redaksjonen.

Ingrid Kleiva Møller, miljøsjef i Øyafestivalen: 

Tidligere Natur og ungdom-er og ansatt i Øya siden 2010. Glad i grønnsaker.

Kontakt: ingrid@oyafestivalen.com

Håvard Lundberg.

Håvard Lundberg, tidligere miljøkoordinator i Øyafestivalen

Håvard har jobbet som frivillig i Øyafestivalen siden 2004. Fra 2007-2010 hadde han ansvar for Natur og Ungdoms deltakelse på Øyafestivalen og var ansatt som miljøkoordinator 2011-2014.

Kontakt: havard@oyafestivalen.com

Julie Forchhammer.

Julie Forchhammer, festivalsjef på Vinjerock
Tidligere miljøsjef i Øyafestivalen. Jobbet på sin første festival som 6-åring med å tappe Gammel Dansk.

Kontakt: julie@vinjerock.no

Silje Salomonsen, miljøansvarlig Pstereo

Silje har jobbet med miljøprofilen på Pstereo siden 2009. I tillegg til miljøtiltak på festialområdet, jobber Pstereo med å øke samarbeidspartneres og trønderske festivalers miljøbevisshet med faglige samlinger. Pstereo ble ISO 14001-sertifisert i 2012. Til daglig jobber Silje som miljørådgiver i Trondheim kommune.

Kontakt: miljo@pstereo.net

Mariann Skjerdal.

Mariann Skjerdal, administrasjonsansvarlig Norske konsertarrangører:

Mariann har jobbet i Norske konsertarrangører siden 2007. Tidligere prosjektleder og ungdomskonsulent. Hun er utdannet i natur og miljøvern ved høgskolen i Telemark og har hovedfag i Sosialantropologi ved NTNU (hovedoppgave kvinner og rock).

Kontakt: mariann@konsertarrangor.no

Fredrik Eive Refsli. Foto: Robert Dalen

Fredrik Eive Refsli, miljøkoordinator Hovefestivalen

Fredrik har jobbet i Hovefestivalen siden 2010. De to første årene var han renovasjons- og miljøbodansvarlig og i 2012 utvidet han ansvarsområdet til også å inkludere festivalens sanitæravdeling og øvrige miljøarbeid. Som miljøkoordinator har Fredrik bidratt til Miljøfyrtårn-sertifisering (2012) og videreutvikling av en rekke miljøtiltak.

Om Øyafestivalen

Øyafestivalen er først og fremst mye god musikk med en unik atmosfære. Festivalen flyttet i 2001 fra Kalvøya i Bærum til Middelalderparken i Oslo – og videre til Tøyenparken i 2014. Festivalen består per 2017 av 10 fast ansatte, 200 nøkkelpersoner og ca 3.000 frivillige. Øyafestivalen ønsker å bidra med en bevisst miljøprofil fra første spiker blir slått inn, til det siste plastglasset er samlet inn og sendt til resirkulering. Tanken er at miljøbevisstheten skal gjennomsyre hele organisasjonen. Målet er å fortsette å være en nasjonal og internasjonal spydspiss som miljøvennlig festivalarrangør.