1.5 Miljøsertifisering

Et miljøsertifisert arrangement har større troverdighet når de kommuniserer miljøprofilen. Et arrangement kan være like miljøbevisst uten sertifisering, men sertifiseringen gir en uavhengig kvalitetssikring i tillegg til faglige innspill til videre satsing. Arrangementet må da oppfylle fastsatte krav eller standarder.

I dag finnes det flere sertifiseringsordninger som er tilpasset arrangementer. Kriteriene for Grønt flagg, Miljøfyrtårn og EMAS finnes på internett. Innholdet i forskjellige ISO-standarder må kjøpes.

Grønt flagg administreres av FEE Norway (Foundation for Environmental Education). Sertifikatet gjelder kun det ene arrangementet. FEE Norway tilbyr internasjonale ordninger for miljøsertifisering. Stiftelsen arbeider for bærekraftig utvikling med fokus på miljøopplæring og -informasjon. Ordningen omfatter både obligatoriske og frivillige krav innen internt miljøarbeid, markedsføring, avfall og renhold, hygiene, innkjøp, transport og energi. Mer informasjon finner dere på www.fee.no.

Miljøfyrtårn som tilbyr sertifisering av hele virksomheten – både drift og arrangementet – og sertifikatet gjelder i tre år. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning; et enkelt program for miljøledelse og miljøoppfølging. Miljøfyrtårn har to rekker med krav: generelle krav som inkluderer pålagte lover og forskrifter, og spesifikke krav tilpasset hver bransje, f. eks. grønne arrangement. Bransjekrav for grønt arrangement omfatter arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, energi, utslipp og estetikk. Mer informasjon finner dere på www.miljofyrtarn.no.

Mer omfattende miljøstyringssystemer kan innføres ved å bruke ISO-standarder. Et miljøledelsessystem eller styringssystem handler om driften. Det handler om hvordan virksomheten strukturerer, organiserer og administrerer arbeidet. Det stilles krav til rutiner og rapportering, og virksomheten må arbeide kontinuerlig for å redusere sin miljøpåvirkning.

Tre relevante standarder for festivaler og arrangementer er ISO 20121, ISO 14001 og EMAS. Systemene er bygd opp annerledes enn Miljøfyrtårn og Grønt Flagg. I stedet for en rekke krav felles for alle, innfører arrangøren et system for ledelse som inkluderer planlegging, utføring, kontroll og korrigering som fører til at arrangement setter gode krav til seg selv. Sertifiseringen går ut på å kontrollere at gode rutiner for å utarbeide mål som vil gi størst forbedring, samt å dokumentere resultater og avvik, er godt innarbeidet i alle nivåer hos arrangøren.

ISO 20121 beskriver ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer og hvilke elementer som må være på plass for at bedriften skal kunne øke sitt samfunnsansvar og redusere sitt miljømessige fotavtrykk.  ISO 14001 er en standard for miljøstyringssystemer. EMAS, som står for Environmental Management and Audit Scheme er et komplett miljøledelsessystem med veiledning i 10 trinn som tar utgangspunkt i ISO 14001-standarden. EMAS er EUs godkjenning av miljøprestasjoner, innført i Norge via forurensningsloven. Det er foreløpig ingen norske sertifiseringsfirma som kan sertifisere arrangementer etter denne ordningen.

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply