1.3 Evaluering og rapportering

Etter at handlingsplanen er gjennomført og arrangementet er over, er det tid for å evaluere miljøprosjektet. Hvis målene ikke nås må dere finne årsaken til det. Nå samler dere erfaringene fra de tiltak som ble gjennomført. Dere ser hva som fungerte godt, og hva som må gjøres annerledes neste gang.

Resultatene skal vurderes ut fra to forhold

  • Utgangspunktet: Situasjonen slik den var før miljøtiltakene ble iverksatt
  • Målene som ble satt for miljøarbeidet

Har det skjedd noen endring?

Nå kommer registreringsarbeidet som ble gjort i forkant til nytte! Hvis dere ikke tok det arbeidet alvorlig, begynner dere fort å angre nå… All kunnskap og erfaring bør skrives ned og tas vare på. Dette er viktig for å sikre kontinuitet i arbeidet.

Hvorfor måle og evaluere?

  • For å kunne vurdere lønnsomhet og miljøeffekt av tiltakene
  • For å se og erfare at arbeidet nytter
  • For å motivere alle til videre innsats
  • For å kunne legge gode planer for videre miljøarbeid!

Veien videre?

Etter at de første tiltakene er gjennomført, skal miljøarbeidet bli en naturlig del av driften. Dere har innarbeidet et system som gjør at miljøarbeidet nærmest går av seg selv. Nå kan det være tid for å ta fatt i andre ting, områder som ikke ble prioritert i første omgang. På den måten vil miljøtenkningen etter hvert prege alle deler av arrangementet.

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply