1.2 Miljøkartlegging og handlingsplan

Kartlegg miljøbelastningen – mål miljøgevinsten! Den miljøansvarlige må nå få tak i en del grunnleggende informasjon. Hvis dette er et arrangement som er gjennomført tidligere: Hva er gjort innen miljøarbeid tidligere? Hvilke tiltak kan egentlig inngå i et miljøprosjekt?

Hva skal kartlegges og måles – og hvordan?

Nå skal dere finne ut hva det er ved deres arrangement som påvirker miljøet. Ved å kartlegge og måle miljøbelastningen arrangementet har i dag får dere dokumentert utgangspunktet for miljøarbeidet. Ideelt sett bør alt som påvirker arrangementets miljøbelastning kartlegges. Det kan være energiforbruk, avfall, vannforbruk, transport, innkjøp, klimagassutslipp med mer. Se kapittel om praktiske miljøtiltak for mer informasjon om hvert tema. Når dere kartlegger status for arrangementet får dere utgangspunktet for det videre miljøarbeidet.

Det finnes ulike metoder for å gjøre en slik kartlegging, avhengig om man gjør det i forkant eller under selve arrangementet. En god tilnærming kan være å sette seg ned i forkant av arrangementet og samle ulike nøkkelpersoner i organisasjonen. Sammen kan man gå gjennom hvordan hele arrangementet arrangeres, fra planlegging og opprigg til avvikling og nedrigg. Dette kan gi et godt bilde på hvor miljøbelastningen oppstår og hvordan denne kan minimeres.

Ut fra kartleggingen bestemmer dere hva som må måles. Måling er ikke vanskelig, men det krever pliktoppfyllende medarbeidere og et godt system. Det mest avgjørende her er registrering av aktiviteten deres, enten det er snakk om strømforbruk, antall km som kjøres eller hvor mye drivstoff dere fyller. Som oftest er det noen i organisasjonen som sitter på denne informasjonen. Regnskapet som økonomiansvarlig sitter på kan også gi noen indikatorer, men er sjelden veldig detaljert.

Gjennomgang av mulige tiltak

På bakgrunn av kartleggingen og de ulike målbare indikatorene er det på tide å utvikle en liste med mulige tiltak. Det kan være greit å gruppere disse innenfor miljøområder eller ut fra organisasjonsstrukturen. Hvis dere nå har fått en lang liste med mulige tiltak, bør dere ikke gå i gang med alt på en gang. Nå gjelder det å prioritere! Velg ut noen hovedområder og stak ut kursen for det videre arbeidet.

Selv om dere har mange viktige tiltak og mye dere ønsker å jobbe med, vil det være lurt å avgrense arbeidet til to, tre hovedområder. På den måten kan dere gjøre tingene skikkelig med en gang. Så kan dere heller velge nye hovedområder til neste arrangement.

Hvilke tiltak bør man så sette i gang først? Det kan være smart å starte med noe som er enkelt, men samtidig synlig og som gir umiddelbar gevinst.

Dere kan starte med:

  • Det som er lettest å få til
  • Den viktigste oppgaven
  • Det som har størst effekt
  • Det dere er enige om
  • Det dere har mest lyst til å jobbe med

Handlingsplan

Med utgangspunkt i kartleggingen og målene lager dere en handlingsplan med de utvalgte tiltakene dere kom frem til. Da får dere en god oversikt over hva som skal gjøres, når og av hvem. Handlingsplanen kan lages som en egen plan for hver arbeidsgruppe på arrangementet, eller som en plan for hvert miljøområde. Dere må selv vurdere hva som er mest praktisk.

Handlingsplanen skal inneholde:

  • Konkrete tiltak – hva skal gjøres
  • Ansvarlig – hvem skal gjøre det
  • Tidsfrist – når skal tiltaket gjennomføres
  • Evt. kostnader og gevinst

Mange av tiltakene vil nok måtte gjennomføres i forkant av arrangementet og suksessen avhenger av god planlegging. Dette kan for eksempel være å låne lavutslippsbiler eller planlegge avfallssorteringen. Tiltakene gjennomføres under arrangementet, men uten en avtale med en bilprodusent eller et renovasjonsselskap i forkant av arrangementet kommer man ikke langt.

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply