2.8 Vann- og kjemikaliebruk

De fleste steder i Norge er ikke vannforbruk et miljøproblem. Men varmt vann krever energi, og her er det store muligheter til å spare både miljøet og penger! Rent, godt drikkevann kan i enkelte deler av landet være en knapp ressurs.

På arrangementer som festivaler er det svært viktig at alle – både artister, ansatte/frivillige og publikum – har tilgang til drikkevann! Dette gjelder særlig hvis arrangementet er om sommeren og været er varmt. Alkohol er vanndrivende, og det er svært viktig å ha rikelig med drikkevann lett tilgjengelig for alle! Etabler mange vannposter utendørs slik at alle har god tilgang! Benytter dere egne lokaler har dere mulighet til å gjøre flere ting for å redusere bruk av vann og kjemikalier.

Tips:

 • Sørg for at vann ikke renner unødig!
 • Benytt mikrofiberkluter og -mopper der det er mulig. Med mikrofiberkluter kan du på miljøvennlig vis fjerne skitt og støv uten å bruke såpe og vann. Overflaten blir ren og fri for såperester!
 • Ha et bevisst forhold til bruk av kjemikalier; Lag gode rengjøringsrutiner som sikrer minst mulig bruk av vaskemidler, energi og vann
 • Velg fortrinnsvis miljømerkede vaskemidler og sørg for nøyaktig dosering. (Se godkjente produkter på www.ecolabel.no)
 • Ikke bruk mye vann i rengjøringsbøtta. Mindre vann betyr mindre forbruk av såpe og kjemikalier i rengjøringen
 • Pass på at oppvaskmaskinene ikke startes før de er fulle og at oppvasksystemene har fettavskillere
 • Rengjøringsbehovet kan reduseres ved bruk av skitt- og støvavvisere ved inngangspartier
 • Pass på at kjemikalier brukes i overensstemmelse med kjemikalieregelverket.
 • Bruk sugekopp til tette avløp. De er effektive og ikke skadelige for miljøet. Må dere likevel benytte kjemisk avløpsåpner, så les godt på flaska for informasjon om farlige stoffer. Ikke overdriv doseringen!
 • Unngå kjemiske forbindelser der klor inngår (PVC-plast, oppløsnings- og rengjøringsmidler.)
 • Ikke la malingsrester, lakk, olje, oppløsningsmidler og lignende gå i avløpet. Dette er farlig avfall og skal leveres separat
 • Brukes et rengjøringsbyrå eller vaskeri så husk å stille miljøkrav!
 • Installer tappekraner på vannpostene som reduserer undøvendig vannforbruk

 

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply