2.11 Informasjon og kommunikasjon

Festivaler og andre arrangementer har en større rekkevidde enn mange kanskje er klar over. Muligheten for å nå ut med et miljøbudskap strekker seg videre enn til publikum, artister og frivillige. Sponsorer, leverandører, politikere og andre mennesker som nødvendigvis ikke er tilstede på selve arrangementet, men som får med seg informasjonen om det.

Varig atferdsendring:

Et arrangement kan godt fungere som grønn rollemodell. God kommunikasjon om miljøtiltak kan føre med seg gode vaner og holdninger resten av året også, både for involverte og utenforstående. Setter man for eksempel fokus på kildesortering under arrangementet kan det bidra til bedre kildesortering hjemme hos folk resten av året.

Informasjonskanaler:

Legg ut saker om miljøarbeidet på hjemmeside, sosiale medier, festivalprogram, frivilliginformasjon og så videre. Det trenger ikke være lange tunge saker – for eksempel gjør et bilde av den lekre økologiske maten seg alltid godt i sosiale medier.

Kommunikasjon av egne miljøtiltak:

Det trenger ikke være noen motsetning mellom å ville underholde sitt publikum og å informere om sine miljøtiltak. Publikum liker å vite at en festival har tatt seg ekstra bry med å minimere sine klimagassutslipp. Vis frem alle tiltak med stolthet!

Kommunikasjon av miljøtemaer:

I tillegg til egne miljøtiltak er det mulig å informere om mer generelle miljøtemaer. Kanskje dere vil ha et fokus på fornybar energi, gjenbruk, kortreist mat eller liknende. Finn ut internt i organisasjonen hav dere har lyst å prioritere.

Kanskje dere vil en eller flere miljøorganisasjoner rom for å profilere seg. Enten på festivalen eller via hjemmeside og sosiale medier.

Internkommunikasjon:

Husk å involver alle i organisasjonen, fra ledelse til de frivillige. Be om innspill fra folk til å bedre miljøarbeidet og sørg for å informere om hvilke tiltak som er gjort og ikke minst hvorfor. Bruker dere lavutslippsbiler til artisttransport er det fint om sjåførene er godt informert om det. Det er en fin måte å få spredd miljøbudskapet til artistene på!

Miljøbefaring:

Inviter samarbeidspartnere, journalister, politikere og andre som kan ha interesse av det, til en miljøbefaring på selve arrangementet. Her forteller dere hvorfor dere ønsker å jobbe med miljø, hvilke mål dere har og hva dere har gjort. En omvisning vil vise hvordan dere har klart arbeidet i praksis, og eventuelle sponsorer får se hva de har bidratt til.

Troverdighet:

Mange opplever bredere og mer positiv pressedekning ved å fokusere på miljøarbeidet i sin kommunikasjon. Men – en forutsetning for å skape seg et omdømme som miljøvennlig arrangør vil være å gjøre dette med troverdighet. Man må levere i praksis og målene man har satt seg bør oppfylles. Uten integritet og troverdighet utvannes miljøbegrepet og kommunikasjonen virker mot sin hensikt.

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply