2.7 Energibruk

Når vi snakker om energibruk i festivalsammenheng fordeler dette seg gjerne mellom selve festivalen og kontorlokalene man bruker gjennom året.

Arrangementets energibruk

Energiforbruket på et arrangement vil typisk fordele seg på områder som: strømforbruk, matproduksjon, ventilasjon- og oppvarmning.

Mange arrangement har et stort forbruk av energi på scener, for eksempel ved konserter. Hvis dere ikke bruker energi fra fastnettet, kan dere benytte aggregat og eventuelt annet teknisk utstyr som går på biodiesel. Det er viktig å ha en god dialog med utleiere av aggregatene om denne muligheten.

Ofte leier arrangøren haller eller andre store anlegg til arrangementet, og har da liten mulighet til å påvirke energiforbruket i særlig grad i form av utstyret som brukes. Likevel er det fult mulig å påvirke bruken av dette utstyret og ved å følge med på energiforbruket kan man øke bevisstheten rundt dette i organisasjonen.

Tips til energitiltak på arrangement:

 • Mål og registrer energiforbruket i løpet av festivalen
 • Undersøk muligheten for å bruke strøm fra fastnettet fremfor forurensende dieselgeneratorer
 • Registrer eventuelt bruk av gass til oppvarming/matlaging
 • Bruk energieffektivt utstyr
 • Bruk LED-belysning på scenene så langt det er mulig
 • Gjennomfør ENØK-sjekk i løpet av festivalen. Snakk med de ulike salgsbodene og gjør dem oppmerksom på sitt eget energiforbruk
 • Pass på at belysningen slukkes i løpet av kvelden dersom det lar seg gjøre sikkerhetsmessig

Kontorlokalets energibruk

Mange festivaler har faste kontorlokaler som brukes gjennom året. Det er viktig at festivalens miljøengasjement også omfatter denne delen av festivalen. Bygg står for omlag 40 prosent av Norges samlede enegribruk og det eksisterer en rekke tiltak for å redusere energiforbruket.

Til å begynne med er det fornuftig å finne ut hvilket energimerke bygget ditt har. Du kan lese mer om dette på http://www.energimerking.no

Om det ikke allerede finnes for ditt bygg vil vi anbefale å gjennomføre en profesjonell ENØK-sjekk av lokalene dine. Slik kan du avdekke hvilke tiltak som er fornuftige å gjennomføre for å redusere energiforbruket ditt.

Tips til energitiltak i kontorlokaler:

 • Gjennomfør en ENØK-analyse av kontorlokalene
 • Mål og registrer energiforbruket regelmessig.
 • Gjennomgå rutiner for å avdekke unødvendig bruk av energi.
 • Vurder mulighet for automatisk belysning, for eksempel tidsstyring, lysdempere, lys- eller bevegelsesfølere. Det finnes systemer som kan brukes både innendørs og utendørs.
 • Bruk sparepærer der det er hensiktsmessig, for eksempel på utvendig belysning eller i lokaler hvor det ikke benyttes elektrisitet til oppvarming.
 • Legg vekt på energieffektivitet ved innkjøp av nytt utstyr (for eksempel IKT utstyr og maskiner).
 • Bruk nattsenking, eller skru ned ovner når lokalene ikke er i bruk.
 • Sjekk tetningslister til dører og vinduer og i kjølerom, fryserom, ovner og varmeskap.
 • Vurder nye energibærer (ved nybygg eller rehabilitering).
 • Vurder muligheten for varmegjenvinning fra for eksempel ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg eller avløpsvann.
 • Slå av alle lys når dere forlater et rom.
 • Etterspør grønn strøm hos energileverandør (opprinnelsesgaranti).
Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply