2.6 Transport

Transportarbeid knyttet til arrangementet vil erfaringsmessig være en av de største kildene til direkte klimagassutslipp. Et arrangement er avhengig av transport på flere ulike områder, både i forbindelse med drift, administrasjon og avvikling av arrangementet.

Personer og varer skal flyttes på. Publikum skal reise til og fra arrangementet og eksterne aktører skal levere varer og tjenester til arrangementet. Transporten er åpenbart nødvendig for å avvikle arrangementet, så målet er å legge forholdene til rette for minst mulig og renest mulig transport. Her følger noen råd om hva dere bør tenke på under planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Internt transportbehov

Eksempel fra Øya

I 2009 utviklet transportavdelinga i Øyafestivalen en intern SMS-tjeneste der CO2-utslippet for alle transportoppdrag ble registrert. Bestiller av oppdraget fikk dermed en sms når oppdraget var utført med informasjon om hvor mye CO2 som ble sluppet ut.

Festivaler har gjerne en egen transportavdeling som tar seg av transport av varer og personer. Her er det to viktige tiltak som særlig kan bidra til å redusere transportlengden og klimagassutslippene, nemlig god planlegging og bruk av lavutslippskjøretøy.

Ved å planlegge hva som skal transporteres hvor og når kan man redusere mye unødvendig kjøring. Det er vanlig at transportavdelingen setter opp en kjøreliste som både inkluderer personer (artister eller eksterne gjester) og varer. Desto mer som innraporteres på forhånd, desto lettere er det for transportavdelingen å lage gode kjøreruter. Dette gjelder både for biler, men også bruk av truck under oppriggingen av festivalen.

Eksempel

Øyafestivalen og Hovefestivalen har benyttet seg av samme bilutleie og etterspurt nye biler med lavere utslipp. Dette har bidratt til at firmaet har tatt inn nye biler med lavere klimagassutslipp. Et godt eksempel på hvordan festivaler kan påvirke leverandører i riktig retning.

 

De siste årene har det kommet en rekke nye lavutslippsbiler på markedet. Med el-varebiler, romslige hydrogenbiler, biogass minibusser m.m er det mulig å betraktelig redusere klimagassutslippene. Flere og flere bilutleiefirma tilbyr også nyere biler som har lavere utslipp.

Det er også viktig å huske på de ansattes reiser gjennom året. Dersom festivalen har en firmabil bør denne ha lave klimagassutslipp. Fremfor å fly til møter bør man benytte seg av telefon- eller videomøter.

Tips:

 • Utarbeid et program som medfører minst mulig forflytning. Det kan dere gjøre ved å begrense og samordne transportbehovet.Ha en transportavdeling eller transportansvarlig som lager kjøreruter i forkant av festivalen
 • Legg til rette for mest mulig samkjøring av både varer og personer for å redusere transportlengden
 • Ta kontakt med ulike bilprodusenter og importører og undersøk om de er interessert i å låne ut lavutslippsbiler til ditt arrangement.
 • Etterspør biler med lave klimagassutslipp dersom festivalen leier biler
 • Legg til rette for bruk av telefon, pc og videomøter.
 • Ha en effektiv drift og vedlikehold av bilparken
 • Still miljøkrav til leverandører av transporttjenester (for eksempel krav til utslipp eller teknologi)
 • Vektlegg utslippsintensitet ved nyinnkjøp av biler
 • Vurder overgang til alternative drivstofftyper (elbil, hybridbil, biodiesel eller hydrogen)
 • Gjennomfør økokurs for aktuelle personer i organisasjonen

Eksternt transportbehov

Å gjennomføre en festival innebærer at tusenvis av mennesker skal forflytte seg til og fra festivalen på kort tid. Den beste måten å forsikre seg om at dette ikke medfører unødvendig mye transport, eller behov for egne transporttjenester, er selvfølgelig å velge en plassering med eksisterende og god infrastuktur.

Festivalen kan begrense tilgangen for parkering, for å redusere bruk av personbil til arrangementet. For å gjøre dette må man ha en god plan for bruk av andre mer miljøvennlige transportmetoder som kollektivtrafikk, bildeling, sykkel og gange. Festivalen kan også oppfordre til en bestemt transportbruk ved å tilretelegge for sykkelparkering, ha rabatt på bestemte reisemåter eller informere om miljøvennlig transport i forkant av arrangementet.

Eksempel

Way Out West i Gøteborg og Øyafestivalen har et bookingsamarbeid som fører til at flere artister spiller på samme festival. Dette har ført til færre flyvinger og mer bruk av tog og buss mellom Oslo og Gøteborg, noe som har redusert de eksterne klimagassutslippene.

 

Erfaringsmessig utgjør utslippene fra reisene til artistene hoveddelen av de eksterne transportutslippene fordi de som regel kommer med fly. Som arrangør kan man alltid oppfordre til bruk av mer miljøvennlige transportmetoder der det er et godt alternativ.

Tips:

 • Sett opp hyppige avganger med for eksempel busser til og fra lokalitetene. Hvis dette skal fungere er det nødvendig med god informasjon til deltakerne – både om avgangstider og stoppesteder. Sett opp godt med skilter og informer på selve området og for eksempel i programmet. Her kan dere ha både rutetider og kart som viser stoppesteder.
 • Informer også om flybusser og annen ordinær kollektivtransport.
 • Inngå samarbeid med transportselskap. Eksempelvis kan dere tilby billetter til arrangementet som inkluderer transport, eller som gir rabatterte billetter på kollektivtransport.
 • Utarbeid en reisepolicy hvor miljøeffektive reisemåter belønnes.
 • Tilrettelegg for bilpool og kameratkjøring gjennom tredjepartstjenester
 • Tilrettelegg for sykling ved å tilby en god sykkelparkering
 • Oppfordre artister til å velge miljøvennlige transportformer til og fra festivalen
Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply