2.5 Klimagassutslipp

De siste årene har det blitt et økt fokus på arrangementers klimagassutslipp. Det er ingen tvil om at arrangementer som festivaler fører til klimagassutslipp både direkte og indirekte.

Direkte i form av utslipp fra dieselgeneratorer på området, eller fra transport av varer og personer. Indirekte har festivaler enda større klimagassutslipp: alt fra produksjon og transport av mat (spesielt kjøtt), transport av publikum og artister til håndtering av avfallet fra festivalen.

Dette kan virke overveldende og vanskelig å gjøre noe med. Man må jo transportere artistene til festivalen for å ha en festival? Det viktigste er at arrangementet får en god oversikt over de ulike utslippene, for så å finne ut av hvilke utslipp man kan gjøre noe med. Derfor er det helt sentralt å utvikle et godt klimagassregnskap for arrangementet.

Klimagassregnskap

Som arrangør kan du ta et ansvar for å redusere arrangementets klimautslipp og oppfordre frivillige, artister, publikum og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. For å kunne redusere dine egne klimagassutslipp må du først vite hva arrangementet slipper ut.

Gjennom Miljøfyrtårnet får du utarbeidet et relativt godt klimagassregnskap gjennom selvrapporteringen hvert år. Det tidligere Klimaløftet utviklet også et enkelt verktøy som fortsatt er tilgjengelig på nett. Det er også mulig å hyre inn ekstern hjelp dersom man ønsker å utarbeide et mer omfattende regnskap. Det viktigste er likevel å få en relativt god oversikt over hvilke deler av driften som fører til de største utslippene.

Når du har fått tall på strømforbruk og transport av varer og folk, kan du sette i gang med konkrete klimatiltak på disse områdene. Det viktigste er å redusere egen påvirkning først.

Tips:

  • Bli miljøfyrtårnsertifisert. Da kan du benytte deg av Miljøfyrtårnets verktøy
  • Pass på å be om dokumentasjon fra tredjepart for å få et godt nok grunnlag for regnskapet (bilag, miljøsertifikat etc)
  • Gå gjennom regnskapet for å regne ut klimagassutslipp knyttet til egne flyreiser eller bruk av bil (bensin/diesel forbruk)
  • Lag en klimaplan basert på klimaregnskapet. Finn ut hvor det oppstår store utslipp og om det er noen tiltak som kan redusere disse utslippene
Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply