2.12 Sponsorer og andre samarbeidspartnere

Mange arrangører innfører ikke miljøtiltak fordi de frykter økte utgifter. La oss snu det på hodet: Gode miljøtiltak styrker arrangementets omdømme som igjen vil føre til økt interesse fra sponsorer og andre samarbeidspartnere.

To muligheter for samarbeid:

Èn mulighet er å samarbeide med sponsorer og andre som allerede har en solid miljøprofil. En annen er å utvikle konkrete miljøsamarbeid med aktører som ønsker å bli flinkere, men ikke har kommet så langt selv. Det kan for eksempel dreie seg om klesleverandører som blir nødt å levere merchandise i økologisk bomull (eller tilvarende), eller restauranter som blir pålagt å bruke økologiske råvarer.

Mulige miljøpartnere:

En miljøsatsing kan altså bringe inn andre typer partnere enn tidligere. Det kan gjelde energiselskaper med fokus på fornybar energi, renovasjonsaktører, matprodusenter med økologisk eller kortreist profil, utdanningsinstitusjoner, bygg- og eiendomsselskaper og mye mer.

Offentlig samarbeid:

Både kommuner, fylker og staten blir pålagt stadig strengere miljøplaner. Sjekk hvilke satsingsområder det er der du bor. Kanskje er det muligheter for samarbeid på områder som transport (kollektiv trafikk/sykkel), avfall (kildesortering) med mer.

Miljøorganisasjoner:

Bli kjent med lokale og nasjonale miljøorganisasjoner. Kanskje kan de hjelpe med fakta og kvalitetssikring av miljøtiltak og eventuelt gjøre aktiviteter på området. Natur og Ungdom hjelper for eksempel flere festivaler med avfall, panteordninger, kildesortering og miljøinformasjon.

Still krav:

Legg inn miljøkravene dere stiller i alle kontrakter med eksterne partnere.

Event-byrå:

Husk at mange sponsorer og partnere leier inn eksterne event-byrå til å bygge stand og drifte den. Sørg for at event-byrået også blir informert om alle miljøkrav som stilles av festivalen.

Mer informasjon:

Norsk Rockforbund ga i 2013 ut ”Sponsorhåndboken” for konsertarrangører.  Denne finner du på deres nettsider.

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply