2.10 Camping

Mange arrangement varer over flere dager. Tilreisende, både publikum og deltakere (artister, utøvere) trenger overnatting.

Alle som skal besøke arrangementet kan oppfordres til å bruke utvalgte samarbeidspartnere. Dette forutsetter en ”forhåndsgodkjenning” hvor man velger ut de mest miljøvennlige overnattingsstedene. Dette kan for eksempel være et Miljøfyrtårn- eller Svanemerket overnattingssted, eller man spør om bedriften har innført miljøarbeid – og hva det evt. går ut på. Som arrangører kan dere også for eksempel innføre en regel om at overnatting kun dekkes ved utvalgte steder.

Camping er for mange en del av festivalopplevelsen, og mange festivaler har egne campingplasser. Hovedutfordringene mht. miljøbelastning på en festivalcamp er avfall. I tillegg til generell avfallsmengde, har økt kjøpekraft de siste årene ført til at stadig flere publikummere etterlater campingutstyr og andre eiendeler etter festivalen. En viktig oppgave for festivaler er å legge til rette for og inspirere til at hver enkelt deltager selv tar ansvar for sitt forbruk og tilhørende avfall, og på den måten invitere til miljøvennlig holdninger og handlinger.

Husk at det er festival! Camperne er der for å slappe av og kose seg, og ikke for å holde det striglet rundt teltet. Det er viktig å ha en litt fleksibel toleranse for dette, ellers kan det fort bli utrivelig. Gjør det heller til noe morsomt å holde det ryddig, med konkurranser eller premier for kildesortering.

Erfaringer fra Hovefestivalen tyder på at når camperne ser at festivalen holder det ryddig og fint, så blir de flinkere til å holde det ryddig også. Det er viktig med et slikt samarbeid, for det sparer alle for mye arbeid. Men husk også at man må legge til rette for det, med nok søppeldunker og kildesorteringsmuligheter. Noen grunnleggende ordensregler er også lurt å ha, slik at man kan snakke til dem som roter mye og ødelegger opplevelsen for andre.

På festivalcamping er det mange som legger igjen både ødelagte og brukbare ting – veldig ofte telt og annet campingutstyr. Det er tid- og plasskrevende å skulle tørke og pakke brukbare telt og soveposer, men disse kan komme til nytte for andre mennesker. Kontakt for eksempel frivillige organisasjoner, som Fretex, Røde Kors, Kirkens Bymisjon o.l. og spør om de vil gå på skattejakt etter festivalen. Da hjelper dere en god sak, samtidig som at noe av avfallet blir gjenvunnet.

Tips:

 • Informer alle gjestene om hva dere gjør av miljøtiltak og forklar gjerne hvorfor
 • Del ut søppelsekker til alle campere, og gi god informasjon om hvordan de skal sortere. Jo mer tilrettelagt ting er, jo lettere er det for alle å faktisk gjennomføre skikkelig avfallshåndtering. En mulighet er å lage et lite skriv som alle får når de får henvist plasser.
 • Lag avfallsstasjoner med god merking og informasjon
 • Sørg for å ha nok søppeldunker og at de tømmes ofte!
 • For å redusere avfallsmengden bør det være forbudt med annet utstyr enn vanlig campingutstyr. Det betyr for eksempel forbud mot å ta med sofaer og store lenestoler. På Hovefestivalen er det innført et slikt forbud.
 • Forby engangsgriller. Ikke bare genererer det store mengder avfall, men det er også brannfarlig på områder med så mange telt samlet.
 • Sett opp fellesgriller.
 • Etabler en egen pantebod på området. Les mer om dette under avfallskapittelet.
 • Utvid panteordninger til å inkludere mer emballasje enn bare ølglass. Les mer om dette under avfallskapittelet og se casen om Hovefestivalen.
 • Vurder muligheten for å bruke et eksisterende anlegg, for eksempel en idrettshall eller et basseng, hvor campere kan benytte sanitæranlegget.
 • Tilrettelegg et område med sanitæranlegg. Her bør det være mulig for campere å vaske opp og gjøre klesvask.
 • Sett opp dusjer med tanke på bruk av energi og vann. Kanskje kan det være en løsning å ha automater som begrenser dusjtiden, slik at dusjen for eksempel varer i 5 minutter?
 • Tenk over hvordan campingen påvirker grunnen på området. Er det mye regn kan gressjorder fort omvandles til gjørmebad… Da er det kanskje en løsning å legge ut paller, planker eller annet egnet materiale på de meste utsatte områdene?
 • Campingen bør ha et ”stille område”, et område hvor det ikke er lov å spille høy musikk, eller med perioder for når det skal være stille.
 • Etabler et eget sted for parkering av biler, og innfør forbud mot transport på området. Deltakere kan kjøre inn og lesse av/på utstyr, men bør parkere utenfor området.
 • Hvis det er langt mellom arrangementet og campingen bør dere sette opp busser.
 • Sett opp informasjonsskilt om kollektivtransport mellom campen og arrangementet.
 • Hvis campen har servering av mat og drikke kan dere følge tipsene i kapittelet om økologisk mat og drikke.
 • Hva med å ha pant på telt? På den måten får camperne noe igjen for å rydde etter seg.
Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply