3.1 Roskildefestivalen i Danmark

Generelt miljøarbeid: Roskildefestivalen er Nord-Europas største musikkfestival og har vært arrangert siden 1971.I 1994 utarbeidet Roskildefestivalen for første gang en undersøkelse som skulle vise hvilke miljøområder festivalen skulle fokusere på. Denne dannet grunnlaget for formulering av Roskildefestivalens miljøpolitikk.

Her fokuserer de på 4 overordnede punkter

  • Det skal tas størst mulig hensyn til de sikkerhets- og helsemessige vilkår for publikum og de frivillige
  • Ressursforbruket skal reduseres mest mulig
  • Det skal brukes miljøvennlige produkter, der hvor det er teknisk og helsemessig mulig og økonomisk realistisk
  • Avfall skal håndteres med sikte på mest mulig gjenbruk

I 2009 utarbeidet festivalen et klimaregnskap som identifiserte de viktigste områder der festivalen påvirker klima.

De største bidragene til festivalens klimapåvirkning kommer fra:

 • Transport
 • Elektisitet og produksjon
 • Mat
 • Avfall

Organisering og praktisk arbeid

Miljøgruppen har ansvar for å følge opp fastsatte rutiner og utarbeide analyser som skal danne grunnlaget for festivalens miljøvurderingsrapport.

Miljøtiltak

Sustainable Stage og Climate Community

Under festivalen i 2009 introduserte Roskildefestivalen for første gang Sustainable Stage der festivalen samlet mye av aktivetene forbundet med miljø på et område. Scenenbelysningen var på energisparende LED teknologi, publikum kunne nyte økologisk mat og cocktails og lære mer om miljø og klima.

På campingområdet Climate Community kunne publikum gjøre seg fortjent til en plass blant de grønneste campere ved å ta green footsteps i forkant og under festivalen. Publikum hadde også mulighet til å lære mer om klimakrisen og miljøproblematikk fra forskere og grønne organisajoner på en egen scene. I området bled et vist frem en rekke bæredyktige energiformer som vind, solceller og brenselsceller.

Avfallssortering

Roskildefestivalen kildesorterer i flere ulike fraksjoner. (blant annet glass, papir, jern, papp, batterier, kompost, brennbart materiell)

Panteordning

Det er innført en panteordning på alle øl-og mineralvannsglass (plast), bokser, og alt annet glass – både ukurante flasker og glasskår! Systemet er svært effektivt, og ca 97 % av alle solgte drikkebeger kommer i retur! Roskildefestivalen har også flere kampanjer for å sette fokus på avfall og gjenvinning.

 • Med “Trash for Tuborg” kampanjen kan publikum bytte inn en pose avfall mot en kald Tuborg, det førte i 2008 til at publikum samlet inn 27 tonn avfall i bytte mot øl.
 • Festivalen samler også inn campingutsyr som senere deles ut til sosiale prosjekter i Hviterussland, Ghana og til hjemløse i København. Over 10.000 soveposer har blandt annet blitt samlet inn gjennom denne kampanjen.
 • Som et ledd i avfallsminimering er det ikke lov å ta med flasker inn på festivalområdet. Alle salgsboder må skjenke om drikkevarer til plastbeger.
 • Det er innført forbud mot å ta med store møbler til festivalen.

Energisparing

Roskildefestivalen jobber med å eskalere utviklingen av lavenergiutstyr til scener, selv om teknologien ennå ikke er fullt utviklet anser festivalen det som en viktig del av jobben å presse på leverandører slik at energiforbruket kan reduseres ytterligere. På Sustainable Stage var all scenebelysning på LEDteknologi i 2009, dette førte til at de sparte 40% energi sammenlignet med året før.

Roskilde har innført over 5.000 energisparepærer på området sitt. Dessuten er størstedelen av områdebelysningen koblet til automatiske timere, så strømtap unngås om dagen.

Mat

Roskilde Festival har i en årrekke stilt en rekke krav til matbodenes produktvalg som betyr at alle matboder skal bruke økologiske, Fairtrade og miljømerkede varer. I 2009 fokuserte festivalen på å heve kvaliteten på vegetarmat, da vegetariske råvarer står for betydelig mindre klimautslipp enn kjøtt. Festivalen har hatt en aktiv dialog med matbodene, som har fått veildening om hvordan de kan bli mer klimavennlige. Flere matboder satser også på lokale råvarer og har skiftet ut mange grønnsaker til fordel for lokale sesongvarer.

Produktendringer

Roskilde Festival arbeider tett sammen med sine leverandører for å skape endringer til mer bærekraftige alternativer. Følgende initiativer er iverksatt:

 • Bestikk og ølkrus laget av planter
 • Fairtrade vin i panteemballasje
 • *T-skjorter produsert av 100% økologisk bomull som både er Fairtrade og EU-blomst sertifisert.

Transport

Den interne transporten på festivalen foregår primært på sykkel, men noen oppgaver er nødvendig å løse med biler eller lastebiler. I 2009 valgte man å kutte antallet biler ned med 10% og flere elbiler og lastebiler ble brukt.

Det finnes flere gode sykkelparkeringsmuligheter ved inngangene for publikum som er døgnbevoktet og utstyrt med små sykkelverksted så publikum har mulighet til reparere punkterte dekk og smøre kjeder ol.

De sanitære forhold

Det jobbes hele tiden med å forbedre de sanitære forholdene ved festivalen. Det settes opp flere toaletter, og flere håndvasker, både på festivalområdet og på campingen.

Reetablering av Festivalplassen

Etter festivalen gjenstår et stort oppryddingsarbeid! Lokale foreninger blir leid inn for å gjøre dette arbeidet.

Humanitært arbeid

Hvert år går overskuddet ubeskåret til Foreningen for Roskildefestivalen som deler ut pengene til humanitært, kulturelt og allmennyttig arbeid til gagn for mennesker verden over.

Kilde: Thomas Niebuhr, miljøgruppen ved Roskilde, www.roskilde-festival.dk

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

One Response to “3.1 Roskildefestivalen i Danmark”

 1. Klausen sier:

  Det er da dejligt at Roskilde festival tænker over hvor meget energi de bruger. Kunne være cool hvis de tænkte solceller ind i deres plan.

Leave a Reply