3.2 Pstereo i Trondheim

Generelt miljøarbeid:Pstereo er Trondheims største pop- og rockfestival og ble arrangert for fjerde gang i 2010. Vi i Pstereo synes det er viktig å spille reint. Det betyr at vi har et bevisst forhold til festivalens miljøpåvirkning. Et miljøregnskap utført av studenter ved NTNU våren 2010, viste at transport og handel hadde størst negativ miljøpåvirkning, og at miljøkonsekvensene ved en festival bør kartlegges nøye for å kunne planlegge gode miljøtiltak.

Pstereos miljømål

Festivalens negative miljøpåvirkning gjennom året skal reduseres mest mulig og på festivalen skal det legges tilrette for en bevisstgjøring av publikum i forhold til et mer miljøvennlig handlingsmønster.

I 2010 hadde Pstereo fokus på følgende punkter:

  • mest mulig økologisk og kortreist mat
  • minst mulig avfall
  • best mulig avfallshåndtering

Serverer økologisk og kortreist mat

Pstereo fikk på plass Debio-godkjent matservering i 2010 fordi et økologisk landbruk er en landbruksform Pstereo ønsker å støtte. For å lære mer om økologisk landbruk inngikk Pstereo et samarbeid med en lokal øko-bonde og matprodusent. Utover dette sørger vi for å benytte aktører som tilbyr størst mulig grad av råvarer fra trønderske produsenter av gårdsmat.

Pstereo satte i år opp en egen restaurant for artister backstage. Dette gjorde at vi kunne servere mat med en større andel økologiske og kortreiste råvarer enn eksisterende restauranter i sentrum. I tillegg var det med på å redusere transport av artister.

Reduserer avfallet

Pstereos viktigste tiltak for å redusere avfallsmengden er å samarbeide med Fretex om levering av møbler og dekor til backstage. Alt plukkes nøye ut og leveres tilbake i god stand etter festivalen. Det vil være vanskelig å få møbler med like god kvalitet for de midlene man har til rådighet. Dermed unngår vi å kjøpe nye møbler hvert år.

Organisering av nedrigg og lagerplass er en stor utfordring. Jo bedre dette planlegges, jo mer av materialer og utstyr tas vare på og gjenbrukes neste år.

For å redusere avfallsmengden er det forbud mot å dele ut flyers og reklamemateriell på festivalområdet. Det gis i noen tilfeller lov til å oppbevare materiell i egen stand slik at publikum selv må henvende seg for å få materiell de interesserer seg for. Alle aktører på matområdet forplikter seg til å bruk minst mulig emballasje og servise. Derfor selges de fleste måltider som ”eat as you go”. Det vil si wraps, pølse, burger eller liknende som ikke trenger tallerken og bestikk.

Eksempel:Plast vs bioplast?

Ved å bruke ølglass av mais- eller sukkerstivelse, så kalt bioplast, reduserer man bruk av petroleumsprodukter og fossilt brensel. Det er likevel viktig å ha tenkt gjennom tre argumenter som viser hvorfor plastglass likevel er mest miljøvennlig:

1. Mais og sukker bør benyttes til matproduksjon. En stor del av verdens befolkning er avhengige av mais for å overleve. Forbruk av bioplast i den vestlige verden har ført til unormalt høye priser på mais og sukker.

Pstereos resonnement: Vår research har foreløpig gitt oss at dette lages av restene etter maisproduksjon, en mais-basert voks hvor stivelsen brytes ned til sukker.

2. Bioplast brytes ikke ned i naturen, men må behandles i et konvensjonelt komposteringsanlegg. De store mengdene plast som hoper seg opp i havet er et stort miljøproblem. Vanlige ølglass av plast er tilsatt et stoff som gjør at nedbrytingsprosessen starter med en gang glasset blir utsatt for UV-lys fra sola.

Pstereos resonnement: På en festival samles uansett alle glassene inn, enten via panteordningen, i søppelbøttene eller av vår miljøpatrulje. Glassene blir ikke liggende i naturen eller ender opp i havet, men fraktes til et kompostanlegg.

3. Det å benytte resirkulert plast er et viktig miljøtiltak i seg selv.

Pstereos resonnement: Materialgjenvinning styres av prisene på markedet. Er prisen på plastfraksjonen lav, vil det være mest økonomisk gunstig å sende avfallet til forbrenningsanlegg med energigjenvinning. Det er derfor ikke alltid slik at plasten vi samler inn blir materialgjenvunnet til ny plast.

Sorterer avfallet

Pstereo sorterer søpla i flere fraksjoner. På festivalområdet sorteres det i papp og papir, matavfall til kompostering og restavfall til forbrenning. På produksjonsområdene sorteres det i tillegg ut plastfolie, trevirke og spesialavfall. Det er viktig at avfallsløsningene er på plass tidlig slik at alle innkjøp kan gjøres med tanke på slutthåndtering av avfallet. I 2010 valgte vi derfor å benytte ølglass laget av PLA (polylactid), også kalt bioplast. Dette materialet lages av maisstivelse og sukker og kan komposteres i konvensjonelle kompostanlegg. Mat til artister og frivillige ble også servert på komposterbart engangsservise laget av overskuddsfiber etter papp- og papirproduksjon.

Tar vare på omgivelsene

Pstereo arrangeres på Trondheims mest idylliske friluftsområde, med Nidarosdomen på den ene siden og Nidelva på den andre. Det å sørge for at festivalområdet holdes ryddig og uten skader på natur og vegetasjon, er noe av det viktigste som gjøres under opprigg og avvikling av festivalen. Dette gjøres ved å sørge for et tilstrekkelig antall doer og søppelbøtter. Vi mener også at god utforming og dekorering av festivalområdet fremmer trivsel og bidrar til å holde området pent. Pstereo har derfor miljø og dekor som egne ansvarsområder med hver sine grupper av frivillige. Natur og ungdoms lokallag gjør en strålende jobb med å plukke søppel.

Lørdag formiddag arrangeres et barne- og familiearrangement, Pstereo Piknik, med underholdning og grilling. Her stiller arrangøren med store fellesgriller for å unngå bruk av engangsgriller. Dette er en god arena for læringsaktiviteter med miljøfokus, blant annet musikkverksted med gjenbruksprofil og natursti med miljørelaterte spørsmål arrangert av Natur og ungdom.

Satser på energi og transport

Festivalens miljøtiltak så langt

  • Benytter strøm fra eksisterende strømnett, ikke aggregat
  • Redusere artist-transport med restaurant internt på backstage
  • Benytte festivalens el-biler til ærend og møter
  • benytte festivalens christianiasykkel i stedet for bil til opphenging av plakater og frakting av varer til festivalområdet

 

Kilde: Silje Salomonsen, miljøansvarlig Pstereo www.pstereo.net

Skriv ut »

Vennligst skriv ut med en annen nettleser enn Firefox (da det er bugs i denne).

Leave a Reply